UVJETI GARANCIJE

 Garancija vrijedi samo za proizvode za koje je to navedeno i uz koje dobijate Garantni list.

Garancija vrijedi isključivo uz priloženi originalni račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list od strane prodavača. Svi kvarovi nastali u garantnom roku, uzrokovani lošim dijelovima ili izradom, biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu. Ukoliko kvar nije otklonjen u roku od 45 dana od dana zaprimanja proizvoda na servis, uređaj će biti zamijenjen. Odobrenje za zamjenu daje isključivo centralni servis. Ako popravak traje duže od 30 dana garancija će se produžiti za vrijeme trajanja servisa. Molimo vas da za vrijeme trajanja garantnog roka čuvate originalnu ambalažu od proizvoda. Eventualna oštećenja nastala prilikom prijevoza proizvoda u neoriginalnoj ambalaži idu na račun i rizik pošiljatelja.

Garancija se ne priznaje ako:

  • uz proizvod nije dostavljen račun i pravilno popunjen garantni list
  • su podaci s garantnog lista brisani ili mijenjani
  • je serijski broj i tip proizvoda uklonjen ili preinačen
  • je uređaj otvaran ili poravljan od strane neovlaštene osobe
  • se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda
  • je uređaj korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe
  • je kvar nastao mehaničkim oštećenjem, udarom munje, strujnim udarom, požarom, vlagom, tekućinom ili bilo kojim razlogom uvjetovanim neprimjerenim korištenjem ili višom silom.

Garancija ne obuhvaća redovitu provjeru, čišćenje i održavanje ili zamjenu dijelova koji se troše normalnom uporabom (baterije, vrećice i papuče za usisivače, filteri i sl.) Garancija na sve daljinske upravljače je 1 godinu. U slučaju “mrtvih” svijetlih ili tamnih pixela kod LCD i Plasma TV uređaja za utvrđivanje kvara primjenjivat će se standard ISO13406-2. Garancija za montažne proizvode (klima uređaje i sl.) se priznaje samo ako je proizvod ugradio ovlašteni servis.